Liczba odwiedzin strony: 23168 Osób na stronie: 2
 

Serafin Agata, mgr, Migielska-Ciołecka Anna.
Kancelaria notarialna sp. cyw.

 
 
Serafin Agata, mgr, Migielska-Ciołecka Anna.
Kancelaria notarialna sp. cyw.
 
Powstańców Warszawy 4 lok. 2
44-100 Gliwice
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 69 poz. 626 - Zm.: ustawa - Kodeks karny, ustawa - Kodeks postępowania karnego oraz ustawa - Kodeks wykroczeń
USTAWA z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z dnia 20 kwietnia 2004 r.) Art. 1.  W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 1) ) wprowadza się następujące zmiany:   1)   art. 112 otrzymuje brzmienie: "Art. 112.   Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, ustawę...
Monitor Polski 1995 Nr 59 poz. 665 - Wysokość kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1995 r
KOMUNIKAT PREZESA ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH z dnia 8 listopada 1995 r. w sprawie wysokości kwot dochodu równych 60% i 120% kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznie oraz kwot granicznych dochodu w 1995 r. (M.P. z dnia 17 listopada 1995 r.) Na podstawie § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 22 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad zawieszania lub zmniejszania emerytury i renty (Dz. U. Nr 58, poz. 290, z 1994...